שפה:

ruth1957april@gmail.com: איזהו חכם הלומד מכל אדם

אישה 63 גיל
:
פעילות: מחוברים כעת

ruth1957april@g... כרטיס אישי